ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

ICE thử nghiệm thiết bị giám sát người nhập cư mới ở Denver

Chúng tôi kêu gọi ICE dừng ngay lập tức chương trình thí điểm thử nghiệm một thiết bị giám sát mới trên các cộng đồng Colorado của chúng ta. Vào ngày 11 tháng 7, Denver XNUMX đã phát hành một bài báo có tiêu đề, “ICE đang thử nghiệm thiết bị giám sát người nhập cư mới ở Denver,” nêu chi tiết về...