ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Chứng kiến ​​hoạt động ICE, hoặc bạn có thể nghĩ như vậy?

  1. Gọi 1-844-864-8341 và quay số 1 để nói chuyện với điều phối viên
  2. Người điều phối sẽ hỏi bạn thêm chi tiết về vị trí và tình huống, sau đó cử các tình nguyện viên được đào tạo đến hiện trường
  3. Nếu xảy ra một cuộc đột kích của ICE, các tình nguyện viên sẽ ghi lại sự kiện, tìm cách xác định các đặc vụ tham gia và nhắc nhở những người liên quan về quyền hiến pháp của họ.
  4. Sau sự cố, nếu có thể, các tình nguyện viên sẽ theo dõi để kết nối bạn với một thành viên địa phương của DocuTeam trên toàn tiểu bang của CIRC, người sẽ làm việc với bạn để ghi lại sự kiện và giới thiệu cho bạn các nguồn pháp lý nếu cần.

Bạn muốn báo cáo một tương tác trước đây với ICE?

  1. Gọi hotline bấm số 2 để lại tin nhắn. Đảm bảo nêu rõ số điện thoại và thị trấn của bạn.
  2. Một thành viên DocuTeam gần đó sẽ liên hệ với bạn trong vòng 3-4 ngày làm việc và làm việc với bạn để ghi lại sự việc.
Tài liệu được sử dụng để giám sát sự hợp tác của cảnh sát / ICE, phát hiện các mẫu có thể hướng dẫn các nỗ lực lập pháp của chúng tôi và xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ trên toàn tiểu bang gồm những người chống lại việc trục xuất trong cộng đồng của họ. Lời khai của những người bị ảnh hưởng trực tiếp đã giúp Colorado bãi bỏ luật “cho tôi xem giấy tờ của bạn” buộc cảnh sát địa phương phải hoạt động với tư cách là đặc vụ ICE vào năm 2013.

Hãy xem báo cáo mới của chúng tôi với sự cộng tác của Trường Công tác Xã hội CSU, “Kinh nghiệm sống về Cơ quan Thực thi Di trú Liên bang ở Colorado.” Nghiên cứu mô tả hành vi sai trái đáng lo ngại và ngược đãi của các nhân viên ICE ở Colorado.