ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Thành viên CIRC giải thích lợi ích của việc mở rộng chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư ở Colorado

18 Tháng một, 2024
Tin tức
  • Chăm sóc sức khỏe

Việc mở rộng phúc lợi sức khoẻ của Colorado cho người nhập cư, bất kể tình trạng nhập cư, được nhấn mạnh trong báo cáo này Bài báo của Colorado Newsline. Thành viên CIRC Adriana Miranda chia sẻ câu chuyện của mình và tác động của Chương trình Tiết kiệm Y tế OmniSalud đối với cuộc sống của cô.