ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Làm việc với chúng tôi và giúp chúng tôi đấu tranh vì phẩm giá và sự tôn trọng của tất cả cư dân Colorado.

Tóm tắt tổ chức: Liên minh Quyền Nhập cư Colorado (CIRC) là một liên minh dựa trên thành viên trên toàn tiểu bang của các tổ chức di dân, lao động, liên tôn, thanh niên và đồng minh được thành lập vào năm 2002 nhằm xây dựng tiếng nói thống nhất trên toàn tiểu bang nhằm cải thiện cuộc sống của người nhập cư và tị nạn ở Colorado và Hoa Kỳ. CIRC là một tổ chức 501 (c) (3) theo Bộ luật Thuế vụ và đạt được sứ mệnh của mình thông qua sự tham gia của người dân phi đảng phái, giáo dục công và vận động để giành được các chính sách công công bằng, nhân đạo và khả thi.


Vị trí mở

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang tuyển dụng Người quản lý chính sách và chiến dịch. Bấm vào bên dưới để xem mô tả công việc. 

Trình quản lý chính sách và chiến dịch


Học bổng mở

Hiện tại không có học bổng nào đang mở, vui lòng kiểm tra lại sau để có thêm cơ hội.


Thực tập

Nếu bạn quan tâm đến việc thực tập tại CIRC nhưng hiện tại chúng tôi không tìm kiếm thực tập sinh, bạn có thể điền vào mẫu đơn này. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email nếu một vị trí mở ra.