ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Trở thành một nhà tài trợ hàng tháng

Tham gia cộng đồng những người bảo vệ quyền nhập cư của chúng tôi bằng cách đóng góp định kỳ hàng tháng.

Món quà định kỳ của bạn khiến bạn trở thành một phần của Liên minh Quyền của Người nhập cư Colorado “Nhóm bạn bè!”

Tham gia CIRCle có nghĩa là bạn duy trì phong trào đòi quyền nhập cư của Colorado!

Cho dù bạn có đủ khả năng chi hàng trăm hay chỉ vài đô la mỗi tháng, khoản đóng góp của bạn sẽ giúp duy trì phong trào bảo vệ quyền của người nhập cư ở Colorado tác động tích cực đến cuộc sống của người nhập cư, người tị nạn và người xin tị nạn trên khắp tiểu bang vĩ đại của chúng ta!