ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Các cách khác để cho đi

Cy Pres

Khi các vụ kiện của tập thể được giải quyết hoặc xét xử, số tiền thu hồi được đôi khi không thể được phân phối cho các thành viên trong lớp. Học thuyết Cy Pres cho phép các quỹ này được phân phối cho các tổ chức từ thiện 501c (3) được ghi nhận như Liên minh Quyền của Người nhập cư Colorado để hỗ trợ công việc mang lại lợi ích gián tiếp cho các thành viên trong lớp.

Bạn có câu hỏi hoặc quan tâm đến việc chỉ định CIRC là người nhận giải thưởng Cy Pres? Liên hệ với Giám đốc phát triển Marine Brichard tại Marine@coloradoimmigrant.org.

Người gây quỹ sinh nhật trên Facebook

Hai tuần trước sinh nhật của mình, bạn sẽ thấy một thông báo từ Facebook cung cấp cho bạn tùy chọn tạo hoạt động gây quỹ cho sinh nhật sắp tới của mình. Bạn bè và gia đình của bạn sẽ có thể quyên góp cho tổ chức bạn đã chọn! 

Bạn cần hướng dẫn về cách chọn CIRC làm tổ chức phi lợi nhuận mà bạn muốn gây quỹ?

Hướng dẫn Gây quỹ Sinh nhật FB

Chiến dịch liên bang

Chiến dịch Liên bang Kết hợp (CFC) là hoạt động quyên góp từ thiện tại nơi làm việc lớn nhất và thành công nhất trên thế giới. CFC là tổ chức từ thiện được ủy quyền duy nhất trưng cầu nhân viên Liên bang tại nơi làm việc của họ. CFC được cấu trúc để hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động từ thiện thông qua một chương trình tự nguyện tiết kiệm chi phí và hiệu quả trong việc cung cấp cho tất cả nhân viên Liên bang cơ hội tác động đến lợi ích từ thiện của CFC mà họ lựa chọn.

Mã CFC: 50563

Chia sẻ cộng đồng

Community Shares kết nối người dân Coloradans với các tổ chức từ thiện và là nguyên nhân mà họ quan tâm nhất. Các chiến dịch trao tặng tại nơi làm việc tạo cơ hội cho nhân viên và ban lãnh đạo công ty làm việc cùng nhau trong nỗ lực hàng năm để truyền cảm hứng đầu tư từ thiện cho cộng đồng. Các chiến dịch mang lại niềm vui và xây dựng đội nhóm, đoàn kết các nhân viên của công ty vì một mục tiêu chung. Mời nhân viên đóng góp thông qua tiền lương là một lợi ích làm tăng tác động tích cực của công ty đối với cộng đồng đồng thời tôn trọng mong muốn thể hiện bản thân của cá nhân nhân viên bằng cách chọn những người nhận từ thiện yêu thích của họ.