ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Bảo mật dữ liệu

Các hoạt động trục xuất ở Mỹ đã được chuyển đổi bởi dữ liệu lớn và giám sát. Bộ An ninh Nội địa (DHS) ngày càng dựa vào dữ liệu lớn và công nghệ để tiến hành các cuộc đột kích và trục xuất. Khi các bang, thành phố và các công ty công nghệ thu thập ngày càng nhiều dữ liệu về tất cả chúng ta, DHS đã và đang tìm cách truy cập và dự trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi, đồng thời có được các công nghệ mới để xác định vị trí các cá nhân và thực hiện các vụ bắt giữ và trục xuất. Dữ liệu từ các sở đăng ký và giấy phép xe cơ giới của tiểu bang (DMV) là một trong những nguồn thông tin chính mà Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sử dụng để thực hiện việc cưỡng chế nhập cư.

Trong một thế giới lý tưởng, chính phủ liên bang sẽ đặt ra các quy định về cách các thực thể tư nhân và công cộng trên toàn quốc được phép thu thập, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, thực tế hiện nay là dữ liệu cá nhân đang được thu thập bởi các cơ quan địa phương và nhà nước cũng như các công ty tư nhân, và các cơ quan liên bang đang tiếp cận dữ liệu thông qua các kênh chính thức và không chính thức. Vì vậy, chính quyền tiểu bang có vai trò quan trọng trong việc can thiệp để đảm bảo rằng dữ liệu không bị thu thập trừ khi cần thiết, không được lưu trữ lâu hơn thời gian cần thiết và không được chia sẻ với bất kỳ cơ quan nào nếu không có lệnh tòa. Nhờ SB-131, dữ liệu của chúng tôi gần như được bảo vệ nhiều hơn, nhưng chúng tôi biết vẫn còn nhiều việc phải làm.