ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Giấy phép lái xe cho tất cả

Colorado DMV đã mở 26 văn phòng ở Colorado xử lý giấy phép lái xe cho cư dân tiểu bang không có giấy tờ! Bắt đầu từ tháng 2023 năm 251, hàng trăm người dân Coloradans hiện có thể nộp đơn xin cấp bằng lái xe hàng ngày gần nhà hơn nhờ có thêm các văn phòng nơi công chúng có thể lấy bằng lái xe SB26, một hạng mục cho phép người dân Colorad không có giấy tờ đăng ký bằng lái xe hoặc chứng minh thư nếu họ đáp ứng các tiêu chí nhất định. Với việc bổ sung các văn phòng mới này, hiện có XNUMX văn phòng để đăng ký cuộc hẹn để nhận giấy phép hoặc nhận dạng nếu bạn không có giấy tờ!