ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Kỷ niệm 20 năm thành lập CIRC

Lịch sử 20 năm xây dựng quyền lực của người nhập cư ở Colorado

Trong nhiều năm 20 liên minh các thành viên của chúng tôi đã đấu tranh cho quyền của người nhập cư ở Colorado và hơn thế nữa. Từ ccác nhà hoạt động chính trị, các nhà lãnh đạo phong trào, những bà mẹ nhập cư sau công việc và giữa các công việc, sinh viên có DACA, không có DACA và không có cách nào để có DACA, bố từ bên trong trại giam, bạn bè trên đường dây la hét đòi công lý, phụ nữ trong khu bảo tồn, những người từ chối bỏ cuộc, nhượng bộ hoặc dừng cuộc chiến, nông dân mồ hôi của ai trồng hoa trái cho bàn ăn của chúng tôi, con gái ai la "Không có giấy tờ và không sợ hãi" Trên đường phố vì lòng dũng cảm và sự hy sinh của cha mẹ họ để vượt biên và mang lại cho họ một cuộc sống mới, các thành viên của chúng ta vẫn kiên trì đấu tranh cho công lý.

Khi suy ngẫm về 20 năm qua, chúng tôi cảm thấy kinh ngạc về công việc mà liên minh của chúng tôi đã hoàn thành và chúng tôi được truyền cảm hứng một lần nữa để không bao giờ ngừng cuộc chiến vì người nhập cư ở Colorado. Chúng tôi sẽ kỷ niệm 20 cả năm! Hãy xem Báo cáo tác động 20 năm của chúng tôi và các sự kiện kỷ niệm khu vực sắp tới của chúng tôi bên dưới!

Chúng tôi không thể làm điều đó nếu không có bạn!

20 năm qua không thể có được nếu không có sự hỗ trợ từ BẠN! Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền của người nhập cư ở Colorado và hơn thế nữa và chúng tôi tiếp tục đấu tranh hướng tới tầm nhìn của chúng tôi về một tiểu bang mà mọi người đều cảm thấy an toàn và tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận với các quyền cơ bản của con người. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong cuộc chiến vì quyền của người nhập cư!