Phiên dịch: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Ban điều hành

Gặp gỡ Ban Giám đốc năm 2021 của chúng tôi!

María Castillo • BOCES Centennial • Greeley, CO

Tania Chairez • Ủy ban Dịch vụ Bạn bè Hoa Kỳ • Denver, CO

Mayola Cisneros • Lực lượng đặc nhiệm Riverside Grand Junction, CO

Norma Gurrola • Navegadoras de la Comunidad • Eagle, CO

Matt Karkut • Compañeros de Durango • Durango, CO

Jossy Martinez (chủ tịch) • Hiệp hội Người nhập cư Bắc Colorado (NCIU) • Hạt Boulder, CO

María Marcela Parra  • Các Unidas kêu gọi Công lý • Colorado Springs, CO

Ricardo Perez • Dự án về các vấn đề Tây Ban Nha • Montrose, CO

Javier Pineda • Những kẻ mộng mơ trên núi • Summit County, CO

Ángel Sánchez (Phó Tổng Thống) • El Comité de Longmont • Longmont, CO

Jeanette Vizguerra • Mujerr • Denver, CO