BEL ONZE HOTLINE 844-864-8341 OM RECENTE IJSACTIVITEIT OF POLITIE / IJS-SAMENWERKING TE MELDEN. Meer info

Onze harten zijn zwaar: een oproep tot een staakt-het-vuren in Palestina

1 november 2023
Persbericht
  • IARC
  • Overige

De Colorado Immigrant Rights Coalition (CIRC) rouwt met pijn in het hart om de verloren Israëlische en Palestijnse levens. Wij veroordelen het verlies aan mensenlevens en de aanvallen op Israëlische en Palestijnse burgers; er is nooit een rechtvaardiging voor het willekeurig doden van burgers of het vasthouden van burgergijzelaars. We erkennen ook dat de aanvallen van Hamas de reactie van Israël waarbij onschuldige Palestijnen worden gedood en het kolonialistische beleid van de kolonisten dat de Palestijnse bevolking al tientallen jaren treft, niet rechtvaardigen. Wij zijn onwrikbaar solidair met het Palestijnse volk, nu het wordt geconfronteerd met voortdurende aanvallen in zijn thuisland roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren om het onnodige verlies van mensenlevens te stoppen. 

Waarom legt CIRC nu een verklaring af? In het licht van de recente escalatie en de grondinvasie van Israël voelen wij ons genoodzaakt ons uit te spreken om de verslechterende situatie en de toegenomen aanvallen op burgers in Palestina aan te pakken. Als organisatie die zich inzet voor het bevorderen van de mensenrechten, vindt CIRC het belangrijk om solidair te zijn met onderdrukte volkeren overal ter wereld. Hoewel we geen organisatie zijn die rechtstreeks aan deze kwestie werkt, zijn we wel een organisatie die mensen ondersteunt die ontheemd zijn geraakt door Amerikaanse interventies, economische crises en politiek geweld. Om onze missie te vervullen, het is belangrijk dat we de onderliggende omstandigheden binnen de immigrantenrechtenbewegingen en bij andere bevrijdingsbewegingen blijven aanpakken. Wij zijn ervan overtuigd dat het recht op zelfbeschikking, op vrij verkeer, op verblijf in en terugkeer naar het thuisland van onze voorouders, en op het genieten van vrede en veiligheid, moet worden uitgebreid tot iedereen, ongeacht hun culturele, religieuze, etnische of nationale identiteit.

De mainstreammedia-verhalen portretteren alle Palestijnen vaak ten onrechte als gevaarlijk, waardoor schadelijke raciale verhalen in stand worden gehouden die geweld tegen hen proberen te rechtvaardigen. We moeten niet vergeten dat het conflict geen kwestie is van joden versus moslims versus christenen, maar eerder van bezetters versus bezette mensen. Dit verdraaide verhaal heeft geleid tot de tragische rechtvaardiging van burgerdoden. Een groot deel van de aandacht van de media was gericht op de Hamas-aanvallen, waarbij het verlies aan Palestijnse levens werd gebagatelliseerd. Wij dringen er bij onze aanhangers op aan om alternatieve informatiebronnen te verkennen die verder gaan dan de reguliere media, vooral de bronnen die rechtstreeks door dit aanhoudende conflict worden getroffen. Wij hekelen de verkeerde voorstelling van zaken van zowel Israëliërs als Palestijnen, joden en moslims, die heeft geleid tot een wereldwijd toegenomen antisemitisme en anti-moslimsentiment.  

“Als moslim is mijn geloof diep geworteld in het behoud van het leven. Dat behoud van leven strekt zich uit tot mensen van alle nationaliteiten en geloofstradities. Als Palestijnse Amerikaan Ik ben diep geschokt door de willekeurige bombardementen die de Palestijnen in Gaza hebben beroofd van elke veilige haven en toekomst., de militarisering van kolonisten op de Westelijke Jordaanoever en het sluiten van de grenzen voor humanitaire hulp – dit alles heeft geleid tot de collectieve bestraffing van Palestijnen en heeft de veilige terugkeer van Israëlische gijzelaars verder bedreigd. De internationale gemeenschap, mensenrechtenorganisaties en het volk hebben massaal gesproken en opgeroepen tot een staakt-het-vuren in naam van het behoud van levens. Ik dring er bij de Verenigde Staten op aan hetzelfde te doen”, aldus Nadeen Ibrahim, bestuurslid van het Colorado Immigrant Rights Coalition Action Fund. 

“Als joods persoon met familiebanden met Israël was mijn hart gebroken op 7 oktober en ik blijf rouwen om de Israëlische levens die die dag zijn genomen. Maar het zien van de reactie van Israël en de ontelbare levens die verloren zijn gegaan in Palestina heeft mijn hart nog verder gebroken. Toen ik Joods was, leerde ik over de Holocaust en dat heb ik ook geleerd 'nooit meer' betekende nooit meer, niet alleen voor de Holocaust, maar voor alle onderdrukking en genocide voor alle mensen. Een van de belangrijkste redenen waarom ik bij de immigrantenrechtenbeweging bij CIRC terecht ben gekomen, is het uitvoeren van die missie en het vechten voor de mensenrechten en de waardigheid van alle mensen. Het aanschouwen van de aanhoudende en steeds erger wordende onderdrukking en bezetting van de Palestijnen door Israël in de loop van mijn leven is een van de grootste tragedies geweest die ik heb meegemaakt. De onschuldige Palestijnse levens die zijn ontnomen, zullen geen enkel leven terugbrengen dat door Hamas is ontnomen”, vertelt Henry Sandman, mede-uitvoerend directeur van de Colorado Immigrant Rights Coalition. 

Wij moedigen onze leden en partners aan om in eenheid te staan ​​met organisaties en individuen die zich inzetten voor gerechtigheid, gelijkheid en vrede in Palestina, zoals de Colorado Palestina Coalitie, Joodse stem voor vredeEn Als het niet nu beweging is

Dit is een tijd om onze onderlinge verbondenheid te benadrukken en dat te erkennen de strijd voor de rechten van immigranten en de strijd voor de bevrijding van alle mensen zijn met elkaar verweven. Onze bevrijding is met elkaar verbonden, en wij verbinden ons ertoe te pleiten voor een wereld waarin alle individuen, ongeacht hun achtergrond, veilig en vrij zijn.

Wij roepen onze Amerikaanse en wereldleiders op om dat te doen aandringen op een staakt-het-vuren en stoppen met het verlenen van onvoorwaardelijke hulp aan Israël en hun strijdkrachten. Wij roepen onze wereldleiders op om te pleiten voor diplomatie in plaats van eindeloos geweld tegen het Palestijnse volk; een terugkeer naar de status quo is onaanvaardbaar.