BEL ONZE HOTLINE 844-864-8341 OM RECENTE IJSACTIVITEIT OF POLITIE / IJS-SAMENWERKING TE MELDEN. Meer info

De Colorado Immigrant Rights Coalition (CIRC) is een over de gehele staat, op lidmaatschap gebaseerde coalitie van immigranten-, geloofs-, arbeids-, jeugd-, gemeenschaps-, zaken- en bondgenootorganisaties die in 2002 is opgericht om het leven van immigranten en vluchtelingen te verbeteren door van Colorado een meer gastvrije immigrant te maken. -vriendelijke staat.

CIRC bereikt deze missie door middel van onpartijdige maatschappelijke betrokkenheid, openbaar onderwijs en pleiten voor een werkbaar, eerlijk en humaan immigratiebeleid.

CIRC's visie

CIRC gelooft in de inherente waardigheid en mensenrechten van elke persoon, ongeacht de immigratiestatus. CIRC stelt zich een samenleving voor waarin alle mensen met waardigheid en respect worden behandeld en gelijke toegang hebben tot eerlijk en rechtvaardig werk, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en de mogelijkheid om verenigd te leven met familieleden.

CIRC's doelstellingen

  • Pleit voor de rechten van alle immigranten en vluchtelingen en hun gezinnen.
  • Versterk de immigrantengemeenschap door de vorming van grassroots-organisaties te ondersteunen.
  • Bevorder leiderschapsontwikkeling binnen alle immigrantengemeenschappen.
  • Het publiek bewust maken van de sociale / economische bijdragen van immigranten.
  • Geef de algemene gemeenschap voorlichting over de problemen en realiteit van immigratie.
  • De samenwerking versterken tussen de diverse immigrantenorganisaties en met groepen die worden gediscrimineerd en gemarginaliseerd in de bredere gemeenschap.
  • De samenwerking en coördinatie tussen immigrantenorganisaties en bondgenoten uitbreiden.

CIRC-tijdlijn