SI LOOGU SOO KOOBIYO DHAQANKA FARSAMADA AMA BOLIISKA / ISKU-SHAQAYNTA ICE, WAC HALKAN HOOSE 844-864-8341 Info More

Aqoon-is-weydaarsi sharci oo bilaash ah si aad u codsato jinsiyadda ama cusboonaysiinta DACA