Traducir: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Xin cảm ơn các nhà tài trợ hội của chúng tôi!

Tháng Sáu 30, 2020
Có gì mới tại CIRC
  • Nhiều Loại Khác

Hội đồng thành viên thường niên của CIRC đã đến gần! Hàng năm, hội viên của chúng tôi từ khắp tiểu bang triệu tập trong ba ngày để bỏ phiếu cho các chiến dịch hàng đầu của chúng tôi cho năm sau. Những chiến dịch này trở thành mệnh lệnh hành quân của chúng tôi và hướng dẫn cuộc chiến đấu vì công lý của người nhập cư trong 12 tháng tới.

Hội nghị quan trọng này chỉ có thể diễn ra với sự hỗ trợ hào phóng của các nhà tài trợ của chúng tôi. Xin cảm ơn những người đã ủng hộ Đại hội thành viên 2020!