Traducir: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Nói với các thượng nghị sĩ của bạn: Hỗ trợ Bảo mật Dữ liệu cho tất cả!

10 Tháng Năm, 2021
Có gì mới tại CIRC
  • Dữ liệu & Quyền riêng tư

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng dự luật SB-131 của chúng tôi đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua! Cảnh báo hành động này không còn tồn tại và được lưu giữ cho các mục đích lịch sử trang web.

Dự luật của chúng tôi để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân do các cơ quan nhà nước lưu giữ, SB131, sẽ được chuyển thông qua Ủy ban Chiếm đoạt của Thượng viện trong tuần này! Hiện nay chung tôi cân sự giup đơ của bạn bằng cách kêu gọi các thượng nghị sĩ tiểu bang chuyển luật quan trọng này về phía trước để bảo vệ quyền cơ bản của mọi người dân Coloradans về quyền riêng tư và khôi phục lòng tin trong cộng đồng của chúng tôi. Vui lòng cá nhân hóa thông điệp của bạn bằng cách thêm vào mẫu bên dưới- điều này sẽ đảm bảo email của bạn không nằm trong thư mục spam. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ!