Traducir: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Hỗ trợ Tuyên ngôn về Quyền của Công nhân Nông nghiệp

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng dự luật SB-87 đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua! Hành động này không còn tồn tại và được lưu giữ cho các mục đích lịch sử trang web. Dự luật Quyền của Người làm ruộng, SB21-087, có thể được biểu quyết tại thượng viện vào ngày mai! Điều này có nghĩa là chúng ta đang gặp khó khăn ...