Traducir: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin
Tài nguyên & Cập nhật COVID-19

Tài nguyên & Cập nhật COVID-19

Do bản chất thay đổi của COVID-19 (CORONAVIRUS), Liên minh Quyền của Người nhập cư Colorado (CIRC) sẽ mở cửa hoạt động kinh doanh nhưng sẽ cung cấp dịch vụ của chúng tôi thông qua điện thoại và video trong thời gian này. Tòa nhà của chúng tôi hiện đang đóng cửa cho công chúng ...

Theo đuổi giấc mơ Mỹ

Lời khuyên & Nguồn lực của Chuyên gia dành cho Sinh viên Đại học không có giấy tờ Nhiều sinh viên không có giấy tờ không nghĩ đến việc vào đại học vì những lo ngại về pháp lý hoặc tài chính hoặc đơn giản vì thiếu thông tin. Đúng là sinh viên không có giấy tờ phải đối mặt với một số ...