Traducir: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Ứng dụng đã được đóng cho: Điều phối viên Truyền thông

Chúng tôi không còn chấp nhận các đơn đăng ký cho vị trí Điều phối viên Truyền thông. Vai trò và Trách nhiệm cụ thể Người tổ chức và Hỗ trợ thành viên làm việc với các Nhóm Tổ chức và Phát triển để sắp xếp các thông tin liên lạc hiệu quả, hấp dẫn cho việc tổ chức và ...