Traducir: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin
Tài nguyên & Cập nhật COVID-19

Tài nguyên & Cập nhật COVID-19

Do bản chất thay đổi của COVID-19 (CORONAVIRUS), Liên minh Quyền của Người nhập cư Colorado (CIRC) sẽ mở cửa hoạt động kinh doanh nhưng sẽ cung cấp dịch vụ của chúng tôi thông qua điện thoại và video trong thời gian này. Tòa nhà của chúng tôi hiện đang đóng cửa cho công chúng ...

Tour of Dreams Colorado

6 Kẻ mộng mơ 3 Đồng minh 9 thành phố 5 ngày 1 Giấc mơ Giấc mơ Mỹ. Liên minh Quyền Nhập cư Colorado đang làm việc với các tổ chức thành viên từ khắp tiểu bang Colorado tuyệt vời để đi đến 9 thị trấn khác nhau, nơi sẽ tổ chức 10 DREAMers đang lên tiếng về ...