Traducir: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Tuyên bố: Liên minh Quyền Nhập cư Colorado (CIRC) Kêu gọi Công lý cho Người nhập cư đang bị giam giữ và Phá vỡ Chi phí Nhập cư và Thực thi Hải quan

Ngày 16 tháng 2020 năm XNUMX Denver, CO - Một người tố giác từ trung tâm giam giữ người nhập cư Quận Irwin ở Georgia báo cáo một loạt các vụ lạm dụng y tế do các quan chức ICE gây ra đối với những người nhập cư, bao gồm cả cắt tử cung cưỡng bức và "y tế ...