Traducir: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Báo cáo thường niên năm 2019 của CIRC

Các bạn thân mến và các đồng minh của CIRC, Vào cuối năm 2019, chúng ta đã bước vào thời kỳ chuyển đổi mà từ đó chúng ta đang nổi lên. Chúng tôi đã thuê một Giám đốc điều hành tạm thời, Lisa Duran. Một trong những người đồng sáng lập của CIRC, cô ấy đến với chúng tôi với hàng chục năm kinh nghiệm trong việc tổ chức, thực hiện chính sách ...