Phiên dịch: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức trên toàn tiểu bang để tổ chức các buổi hội thảo miễn phí về việc đăng ký nhập quốc tịch hoặc DACA. Những người tham gia sẽ làm việc với các tình nguyện viên được đào tạo, và luật sư di trú sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi. Xem các hội thảo đã lên lịch bên dưới hoặc điền vào biểu mẫu bên phải và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi lên lịch hội thảo tiếp theo tại khu vực của bạn.

Hãy đảm bảo rằng tất cả các tài liệu bạn yêu cầu đều được tải lên Citizenshipworks.

không có sự kiện nào sắp diễn ra vào thời gian này.