Traducir: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Quyên góp bằng vòng tròn

Cung cấp tiền lẻ dự phòng của bạn cho CIRC bằng cách làm tròn:

Một cách nhanh chóng, đơn giản, an toàn để hỗ trợ công việc của chúng tôi.

Cách hoạt động: sau khi tài khoản của bạn được thiết lập, vòng tròn sẽ làm tròn số tiền thay đổi từ các giao dịch mua hàng ngày của bạn để quyên góp cho CIRC. Bạn có thể thay đổi số tiền để làm tròn hoặc đặt giới hạn tặng hàng tháng bất kỳ lúc nào trong cài đặt tài khoản của mình.

Tạo tài khoản trực tuyến Tải xuống ứng dụng iPhone Tải xuống ứng dụng Android

Biết chính xác số tiền bạn muốn quyên góp hàng tháng? Thay vào đó, cam kết đóng góp định kỳ hàng tháng