Phiên dịch: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Báo cáo lập pháp của CIRC năm 2021

Tháng Mười Một 3, 2021
Có gì mới tại CIRC
  • CIRCUS

Năm 2021 là một năm quan trọng đối với quyền của người nhập cư tại Đại hội Bang Colorado. Liên minh Quyền Nhập cư Colorado đã có thể lãnh đạo và thông qua hai dự luật ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là quyền riêng tư về dữ liệu và quỹ bảo vệ pháp lý toàn tiểu bang, cũng như hợp tác với các liên minh khác để đấu tranh cho quyền của người lao động nông nghiệp. Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ một báo cáo chuyên sâu về tất cả công việc lập pháp của chúng tôi cho năm 2021 và tiếp tục đà phát triển của chúng tôi trong năm tới.

Báo cáo lập pháp tiếng Anh năm 2021

Español Informe Legislativo de 2021