Phiên dịch: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

BÁO CÁO PHÁP LUẬT NĂM 2021 PHIÊN BẢN VĂN BẢN

BÁO CÁO PHÁP LUẬT CIRC 2021 MỘT THƯ TỪ NHÓM CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI MỘT NĂM ĐƯỢC XEM XÉT VỀ CÁC QUYỀN LỢI NHUẬN Phiên họp lập pháp năm nay rất hoành tráng về quyền của người nhập cư ở tiểu bang của chúng ta. Vào năm 2020, chúng tôi phải đối mặt với những tác động thảm khốc của COVID-19 đối với cộng đồng của chúng tôi, ...

Báo cáo lập pháp của CIRC năm 2021

Năm 2021 là một năm quan trọng đối với quyền của người nhập cư tại Đại hội Bang Colorado. Liên minh Quyền Nhập cư Colorado đã có thể lãnh đạo và thông qua hai dự luật ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, quyền riêng tư dữ liệu và quỹ bảo vệ pháp lý toàn tiểu bang, cũng như hợp tác với các liên minh khác để chiến đấu ...

Hội đồng quản trị CIRC sát cánh cùng đội ngũ nhân viên của chúng tôi

Jossy Martinez thay mặt Hội đồng quản trị của Liên minh Quyền của Người nhập cư Colorado đưa ra tuyên bố sau: “Hội đồng CIRC đã rất thất vọng khi thấy một loạt lời chỉ trích được hiển thị công khai trên Facebook nêu tên các nhân viên và thành viên hội đồng quản trị CIRC. Chúng tôi đứng...

Tuyên bố của CIRC về Nghị viện lần thứ hai: Kêu gọi VP Harris bỏ qua khuyến nghị của Nghị viện

Các phán quyết gần đây của Nghị viện rất đau lòng, và chúng tôi đứng cùng với hàng triệu người đang bị tàn phá cá nhân và không được phục vụ bởi hệ thống chính phủ và nhập cư bị phá vỡ của chúng tôi. Chúng ta đã qua nhiều năm khi lẽ ra phải cung cấp một con đường dẫn đến quyền công dân, và nó ...