Traducir: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Tuyên bố của CIRC về Nghị viện lần thứ hai: Kêu gọi VP Harris bỏ qua khuyến nghị của Nghị viện

Các phán quyết gần đây của Nghị viện rất đau lòng, và chúng tôi đứng cùng với hàng triệu người đang bị tàn phá cá nhân và không được phục vụ bởi hệ thống chính phủ và nhập cư bị phá vỡ của chúng tôi. Chúng ta đã qua nhiều năm khi lẽ ra phải cung cấp một con đường dẫn đến quyền công dân, và nó ...

Các ứng dụng đã đóng: Người quản lý dịch vụ pháp lý

Chúng tôi không còn chấp nhận các đơn đăng ký cho vị trí Người quản lý dịch vụ pháp lý nữa. Các trách nhiệm chính Quản lý và nâng cao bộ phận Dịch vụ Pháp lý tại CIRC Thiết lập các mục tiêu và giám sát nhân viên để hoàn thành các mục tiêu, bao gồm cả việc phân phối tài trợ Đảm bảo hiệu quả ...

Đơn đăng ký đã đóng: Ban tổ chức khu vực miền núi (nộp đơn trước ngày 23 tháng XNUMX)

Chúng tôi không còn chấp nhận đơn đăng ký cho vị trí Người tổ chức khu vực miền núi. Mô tả công việc Ban tổ chức khu vực miền núi CIRC chịu trách nhiệm hỗ trợ các thành viên CIRC các cơ hội nâng cao năng lực để củng cố tư cách thành viên CIRC cũng như ...

Ứng dụng đã được đóng cho: Điều phối viên Truyền thông

Chúng tôi không còn chấp nhận các đơn đăng ký cho vị trí Điều phối viên Truyền thông. Vai trò và Trách nhiệm cụ thể Người tổ chức và Hỗ trợ thành viên làm việc với các Nhóm Tổ chức và Phát triển để sắp xếp các thông tin liên lạc hiệu quả, hấp dẫn cho việc tổ chức và ...

Asamblea Estatal 2021: Registración para jóvenes y la junta directiva

Hội nghị thành viên chỉ mở cửa cho các thành viên CIRC hiện tại (có thể tìm thấy thêm thông tin về tư cách thành viên tại đây). Mẫu dưới đây dành cho các thành viên dưới 18 tuổi, hoặc các thành viên trong ban giám đốc. Tất cả các thành viên khác vui lòng sử dụng biểu mẫu đăng ký này ...