Vertalen: en English
BEL ONZE HOTLINE 844-864-8341 OM RECENTE IJSACTIVITEIT OF POLITIE / IJS-SAMENWERKING TE MELDEN. Meer info

Development Director

29 June 2022
Wat is er nieuw bij CIRC
  • IARC

De Colorado Immigrant Rights Coalition (CIRC) is op zoek naar de volgende ontwikkelingsdirecteur.

De Development Director zal visionair, strategisch leiderschap bieden om significante geschenken veilig te stellen
van institutionele financiers en individuele donoren ter ondersteuning van CIRC en CIRC Action Fund's huidige
en toekomstige doelen. De Development Director leidt de uitvoering van de jaarlijkse fondsenwerving
strategieën die het jaarlijkse budget van CIRC van $ 2.1 miljoen en het jaarlijkse budget van CIRC AF van $ 800,000 ondersteunen door middel van institutionele en individuele donaties. Deze functie zal dienen als lid van het directieteam en zal nauw samenwerken met de communicatieteams van CIRC/AF om effectief marketing- en communicatiemateriaal te creëren om de impact van ons werk te benadrukken via onze websites, sociale media, jaarverslagen, brochures en andere programma's zekerheid. Deze rol werkt ook nauw samen met de uitvoerend directeur van CIRC en de algemeen directeur van het CIRC Action Fund. De Development Director zal gepassioneerd zijn over het volgen van een fondsenwervingsaanpak die leunt op de principes van gemeenschapsgerichte fondsenwerving en het mobiliseren van middelen. Het ontwikkelingsteam van CIRC/AF hoopt een leider te worden in het ontwikkelen van een effectief fondsenwervingsmodel dat actief gelijkheid en gerechtigheid bevordert en de blanke suprematiecultuur tegengaat. We zien onszelf een belangrijke rol spelen bij het hervormen van filantropie in Colorado door onze donoren en financiers te organiseren, hen te leren hoe ze onze beweging beter kunnen financieren en opkomen voor gerechtigheid voor immigranten.

Locatie: Colorado met de mogelijkheid om indien nodig naar het hoofdkantoor te reizen, mogelijk zoveel als wekelijks.

Specifieke rollen en verantwoordelijkheden:
C3/C4 Fondsontwikkeling
● Ontwikkel en implementeer samen met de uitvoerend directeur fondsenwervingsstrategieën ter ondersteuning van
CIRC en CIRC Action Fund's jaarlijkse budgetten via institutionele, zakelijke en
individueel geven.
● Bouw en onderhoud met de ED relaties met grote donoren, bedrijfssponsors en
filantropische instellingen. Neem het voortouw bij het beveiligen van vergaderingen en met de ED-strategie
plannen voor elk gesprek.
● Onderzoek met de ED nieuwe stichtingsvooruitzichten, financieringsbronnen, partnerschappen en
relaties met belanghebbenden die ertoe kunnen leiden dat CIRC/AF grotere subsidies binnenhaalt.
● Opstellen van subsidievoorstellen en rapportages, zorgen voor gedegen beheer en uitvoering van
subsidies.
● Directe fondsenwervende oproepen, evenementen en campagnes, online schenkingsstrategieën en toezicht houden
het creëren van fondsenwervend materiaal door de Development Manager en CIRC/AF's
communicatieteams, waaronder nieuwsbrieven en jaarverslagen.
● Zorg ervoor dat donor- en subsidiegegevens worden ingevoerd in de CRM's van de organisatie, voornamelijk Salesforce.
● Zorg samen met de ED en de raad van bestuur voor een aanhoudende groei van de schenking van CIRC
fonds (gelanceerd in 2020) en gepland donatieprogramma (gelanceerd in 2021).
● Doorgaan met het ontwikkelen en onderhouden van fondsenwervingspraktijken en -structuren die verbeteren
efficiëntie, duidelijkheid, communicatie en transparantie in de hele organisatie (subsidies
trackers, tweewekelijkse bijeenkomsten met de communicatieteams, met betrokken medewerkers
leden bij het schrijven en rapporteren van subsidies, enz.)
● Ontwikkelen en onderhouden van CIRC's Monitoring & Evaluatie processen als het gaat om:
specifieke subsidies, inclusief communicatie met relevante afdelingen in het voorstel
ontwikkelingsfase, regelmatige communicatie met de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de subsidie
deliverables, zorgen voor het verzamelen van informatie over spreadsheets voor subsidies met
specifieke leveringen, enz.
● Implementeer gemeenschapsgerichte en antiracistische fondsenwervingspraktijken.

● Ondersteunen van de Development Manager bij het verwerken en vastleggen van inkomsten, waaronder:
cheques van particulieren en stichtingen, en werk samen met de boekhouder van CIRC om tot overeenstemming te komen
donaties met stortingen op maandelijkse basis voor CIRC en CIRC AF.
● Ondersteun inspanningen voor capaciteitsopbouw van CIRC-leden door er minstens één te organiseren
fondsenwervingstraining per jaar voor hen en het delen van relevante financieringsmogelijkheden via de
lidmaatschap bijwerken.
Leiderschap & Management
● Lid van het directieteam en ondersteuning bij de ontwikkeling van organisatorische praktijken
en beleid, inclusief het reageren op verzoeken of problemen met betrekking tot de vakbonden
contract.
● Ondersteun de ED en het Directeurenteam bij de ontwikkeling van CIRC en CIRCAF's jaarlijkse
operationele budgetten, subsidie-/projectbudgetten en maandelijks financiële overzichten controleren;
basis.
● Werk samen met de uitvoerend directeur als een meedenkende partner om een ​​langetermijn
fondsenwervende visie voor de organisatie om duurzaamheid en implementatie van onze
kernmissie.
● Uitvoeren van driemaandelijkse fondsenwervingsbeoordelingen voor CIRC/AF met de Development Manager
en uitvoerend directeur om de voortgang naar doelen te volgen en fondsenwervingsstrategieën aan te passen
overeenkomstig.
● Ondersteuning bij de jaarlijkse audits van CIRC/AF, met name met betrekking tot subsidiebrieven, subsidies
debiteuren, een lijst van donaties in natura en analyse van de netto-activa die aan donoren zijn beperkt,
tijdige indiening van vereiste documentatie en tijdig reageren op:
vragen van de accountant.
● Werk samen met ontwikkelingspersoneel om bestuur, personeel, leden en vrijwilligers te betrekken bij
het ondersteunen van de fondsenwervingsdoelen van de organisatie en ervoor zorgen dat de fondsenwervingsdoelen zijn:
geïntegreerd in de werkplannen van het personeel.
● Ondersteun de uitvoerend directeur door presentaties bij te wonen, financiers bijeen te roepen,
fondsenwervende evenementen en bijeenkomsten voor gemeenschapsbetrokkenheid indien nodig.
● Houd toezicht op de Development Manager, geef leiding en begeleiding en ondersteun hun
voortdurende groei en professionele ontwikkeling.
● Lid zijn van het Labour Management Committee of het Racial Justice Committee.
● Ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van het gezamenlijke strategische plan van CIRC/AF,
vooral met betrekking tot fondsenwervende doelen, doelstellingen en tactieken.
Aantoonbare inzet voor anti-onderdrukking
● Actief deelnemen aan de interne inspanningen van CIRC tegen onderdrukking en inclusiviteit om
vooruitgang in de richting van een visie van een organisatiecultuur die de waarden/principes weerspiegelt
waar we voor strijden in de gemeenschap.
Kerncompetenties
● Succesvol trackrecord in een ontwikkelingsrol voor community-based organisaties, met
succes aangetoond bij het inzamelen van fondsen bij stichtingen, particulieren en bedrijven.
Ervaring in de beweging voor immigrantenrecht en/of organisaties met meerdere entiteiten
(c3/c4/IE's) is een pluspunt.
● De mogelijkheid om zelf aan het werk te gaan, doelen te stellen, deze doelen op te volgen en voortgang te rapporteren.

● Vermogen om snelle en degelijke beslissingen te nemen, problemen op te lossen en samen te werken
met andere afdelingen.
● Gedetailleerd, goed georganiseerd en sterke tijdmanagementvaardigheden om competitief te jongleren
prioriteiten en deadlines.
● Tot 15% reizen binnen de staat en incidenteel reizen buiten de staat. Mogelijkheid om 's avonds te werken
en weekends als fondsenwervende evenementen vereisen.
● Vaardigheid met Microsoft Office, webbrowsers, Gmail, Google Agenda en de basis
van spreadsheet-, database- en videoconferentiesoftware.
● Bekendheid met databasesoftware zoals Every Action, Salesforce, etc.
● Vaardigheid in het Spaans en/of andere talen van Colorado's diverse immigranten en
vluchtelingengemeenschappen hebben de voorkeur, maar zijn niet vereist.
Compensatie, voordelen en arbeidsvoorwaarden
1) Huurdatum en duur:
● Deze functie is een vaste, fulltime, functie, met een verwachting van 36 uur gewerkt
per week. De functie start op 11 juli 2022. Deze functie komt niet in aanmerking voor
overuren uitbetaling.
2) Toezicht:
● De Development Director rapporteert aan de Executive Director.
● Deze functie houdt momenteel toezicht op de Development Manager en kan toezicht houden op
aannemers indien nodig.
3) Salaris
● Dit is een fulltime functie en heeft een startsalaris van $ 56,150 per jaar, onder voorbehoud van:
verhogen naarmate de herzieningen van de betalingsniveaus dit toelaten.
4) Mobiele telefoon en internet
● CIRC betaalt een toelage van $ 75 per maand om uw gebruik van uw mobiele telefoon te ondersteunen, om te worden opgenomen
op je loonstrook. U ontvangt ook een maandelijkse toelage van $ 25 om te ondersteunen met eventuele
internet behoeften.
5) Vergoeding voor uitgaven tijdens de normale uitoefening van uw werk bij de
volgende niveaus:
● Kilometerstand – 65 cent per mijl.
● Voedsel, onderdak, benodigdheden of diverse onkosten worden vergoed op basis van:
goedkeuring van ingediende formulieren en ontvangstbewijzen.
6) Ziektekostenverzekering
● Volgens het personeelshandboek CIRC, fulltime, vast personeel dat boven de 20 . werkt
uren worden aangeboden 100% door de werkgever gesponsorde ziektekosten-, gezichts- en tandartsverzekering voor
zichzelf plus twee personen ten laste onder de 18 jaar.
7) Extra voordelen
● Vaste, fulltime medewerkers krijgen betaalde vakantiedagen, vakantie en ziekteverlof aangeboden.

Om te solliciteren, stuur je een cv en een begeleidende brief naar jobs@coloradoimmigrant.org waarin je beschrijft 1) waarom je
interesse hebt in deze rol en in het werken voor CIRC en jouw relevante ervaring; 2) wat je?
binding met de allochtone gemeenschap is.

“De Colorado Immigrant Rights Coalition zet zich in voor de volledige opname van alle gekwalificeerde
individuen. Als onderdeel van deze verbintenis zullen we ervoor zorgen dat personen met een handicap
redelijke accommodatie. Als redelijke aanpassingen nodig zijn om deel te nemen aan de baan
sollicitatie- of interviewproces, neem dan contact op met paola@coloradoimmigrant.org. CIRC is een
werkgever voor gelijke kansen en discrimineert niet op basis van ras, geslacht, religie,
nationale afkomst, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd of andere
categorie beschermd door lokale, staats- of federale wetten. We streven naar een divers,
rechtvaardig en inclusief personeelsteam. We moedigen sollicitanten die mensen van kleur zijn ten zeerste aan,
LGBTQ, vrouwen, trans- en gender-non-conformisten, mensen met een handicap; en/of
voorheen opgesloten mensen.”